Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Boeiends afsluit. Door een bestelling te plaatsen, verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Het aanbod

Artikel   4 – Prijzen/betaling

Artikel   5 – Levering

Artikel   6 – Herroepingsrecht/retourneren/ruilen

Artikel   7 – Workshops

Artikel   8 – Aansprakelijkheid

Artikel   9 – Vragen/klachten

Artikel 10 – Bescherming van persoonsgegevens


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Marieke Kleimeer, Boeiends
Adres: Ketelduinweg 9, 1755ND Petten, Nederland
Telefoonnummer: 06 - 10892771
E-mailadres: info@boeiends.nl 
KvK-nummer: 77808142
Btw-identificatienummer: NL003244497B92
IBAN-nr: NL65RABO0353329533

Artikel 3 – Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 4 – Prijzen/betaling

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4.2 Nadat je een bestelling hebt geplaatst, ontvang je van ons een bevestiging per mail met de totale kosten inclusief verzendkosten, volgens de tarieven van PostNL.

4.3 Je kunt betalen via Ideal.

4.4 Je bestelling wordt klaargemaakt na ontvangst van betaling.

4.5 Voor de verzending van de bestelling brengen wij portokosten in rekening volgens de tarieven van PostNL.

Artikel 5 – Levering

5.1 De artikelen op Boeiends die uit voorraad leverbaar zijn worden, na ontvangst van betaling, binnen 1-3 werkdagen aangeboden bij PostNL. 

5.2 Alle bestellingen worden via PostNL bezorgd. Je ontvangt bij pakketpost een bevestiging per mail zodra je bestelling bij PostNL is afgegeven.

Artikel 6 – Herroepingsrecht/retourneren/ruilen

6.1 Wij voeren jouw bestelling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan er een keer iets misgaan tijdens het bezorgen. Is een product beschadigd bij aankomst dan kan je dit product binnen 14 dagen naar ons terugsturen. Je dient vooraf via e-mail contact met ons op te nemen om de klacht te melden. Wij zorgen ervoor dat het zo snel mogelijk wordt opgelost.

6.2 Is een product niet naar wens dan kun je deze binnen 14 dagen retour sturen. Je dient vooraf via e-mail contact met ons op te nemen om de retour door te geven. Hierbij moet je het betreffende bestelnummer bij ons melden.

6.3 Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.

6.4 Na ontvangst van de retourzending zullen wij je het bedrag binnen 5 dagen terugstorten op jouw bankrekening. 

6.5 Boeiends retourneert geen verzendkosten.

6.6 Boeiends sluit producten uit van het herroepingsrecht:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Boeiends kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8.2 Boeiends aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers tijdens workshops, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

8.4 Tijdens de workshop wordt er gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Boeiends is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

Artikel 9 – Vragen/klachten

9.1 Uiteraard streven wij naar tevreden klanten. Heb je een klacht, vraag of opmerking over onze producten, workshops of onze site dan kan je altijd contact met ons opnemen via info@boeiends.nl of via postadres Ketelduinweg 9, 1755ND Petten. Wij staan je graag te woord en doen onze uiterste best om het probleem op te lossen.

9.2 Het indienen van een klacht ontslaat je niet van de betalingsverplichting.

9.3 Als er een klacht is ingediend dan wordt er binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Boeiends binnen 14 dagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

9.4 Je dient Boeiends in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 – Bescherming van persoonsgegevens

De ingevulde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan derden verstrekt in verband met betalingstransacties en bezorging. Indien je je hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief zal Boeiends jouw persoonsgegevens, naast de hierboven beschreven gevallen, gebruiken voor reclamedoeleinden voor Boeiends producten. Indien je geen prijs stelt op aangevraagde reclame van Boeiends dan kan je je te allen tijde afmelden. Zie ook onze Privacy Policy.